Gordon Art

תמונות לחדרי ילדים ונוער

השנים הראשונות הן החשובות ביותר לעיצוב נפשם ורוחם של הילדים. ככל שתשקיעו יותר בתקופה הזו כך תזכו לקטוף פירות מהר יותר בעתיד.

הקפדה ביצירת סביבה נעימה ומרגיעה עם נגיעות אמנותית והומור, יפרו את נפשם של הילדים. ויהוו תשתית נהדרת להתפתחותם של הילדים. 

בגיל הנעורים, עיצוב החדר מתחיל לשנות כוון. ועל הקירות אפשר לראות כבר ניצנים מאופיו של הנער/ה ואת ההשפעות אליהן הם נחשפים. 

 

מגיל מסוים כדאי ורצוי לשתף את הנוער בבחירת סגנון האמנות אליו אותו הם מעדיפים בחדר. 

תמיד תוכלו להיעזר גם בי בעצה טובה או בהדמיה. 

תוכלו לבחור מתוך הסגנונות המופיעים כאן את הכוון החביב עליכם במיוחד.

באיזה סגנון
תרצו את הציורים שלכם
לחדרי הילדים?